ΙΑΝΟΣ CONSULT

«Υπάρχουν πάντα ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά, εάν μόνο τις αναγνωρίσουν και τις πιάσουν. "Jean Paul Getty (ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην αμερικανική ιστορία, ιδρυτής της Getty Oil Company).

ΙΑΝΟΣ CONSULT

Επιλογή της πιο κατάλληλης νομικής μορφής για της εταιρεία σας για την οργάνωση της μελλοντικής δραστηριότητάς σας

ΙΑΝΟΣ CONSULT

Επιλογή της πιο κατάλληλης λογιστικής πολιτικής για την εταιρείας σας αναφορικά με την λογιστική καταχώρηση της δραστηριότητάς της Λογιστική επίβλεψη και έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας - πλήρης λογιστική κάλυψη

ΙΑΝΟΣ CONSULT

Προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας με τους υπαλλήλους σας και εγγραφή τους στο Εθνικό Πρακτορείο Εισπράξεων

Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία , Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία
Επιλογή της πιο κατάλληλης νομικής μορφής για της εταιρεία σας για την οργάνωση της μελλοντικής δραστηριότητάς σας Έλεγχος της μοναδικότητας της επωνυμίας της εταιρείας σας Προετοιμασία όλων των δικαιολογητικών για την ίδρυση της εταιρείας /ανάλογα με τον τύπο του νομικού προσώπου/ Συνεργασία σε συμβολαιογράφο για την επικύρωση όλων των εγγράφων που απαιτούνται
Λογιστικές υπηρεσίες
Επιλογή της πιο κατάλληλης λογιστικής πολιτικής για την εταιρείας σας αναφορικά με την λογιστική καταχώρηση της δραστηριότητάς της Λογιστική επίβλεψη και έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας - πλήρης λογιστική κάλυψη Καταχώρηση στο φορολογικό σύστημα των τιμολογίων σας για έσοδα και έξοδα’ Σύνταξη και υποβολή ΦΠΑ δηλώσεων’ Σύνταξη Intrastad δηλώσεων’ Παρακολούθηση διαθεσιμότητας αποθήκης’ Ετοιμασία εντολών πληρωμής’ Επιστροφή του ΦΠΑ στη Βουλγαρία και από την ΕΕ
Εργατική νομοθεσία
Προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας με τους υπαλλήλους σας και εγγραφή τους στο Εθνικό Πρακτορείο Εισπράξεων Προετοιμασία συμβάσεις ελεύθερων επαγγελματίων και τους αντίστοιχους λογαριασμούς Ετοιμασία εντολών διορισμού ή απόλυσης υπαλλήλων’ Εισαγωγή των δεδομένων στα βιβλιάρια εργασίας και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια
Δικηγορικό γραφείο στη Βουλγαρία, φοροτεχνικό γραφείο στη Βουλγαρία
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα βήματα που σχετίζονται με τις φορολογικές υποχρεώσεις σας και σχετικά με την έναρξη της επιχείρησής σας Προγραμματισμός της καλύτερη στρατηγικής για μείωση των εξόδων σας και για φορολογική βελτιστοποίηση Συμβουλές για θέματα φορολογίας και σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία στη Βουλγαρία

ΙΑΝΟΣ CONSULT

"Υπάρχουν πάντα ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά,  εάν μόνο τις αναγνωρίσουν και τις πιάσουν. " Jean Paul Getty (ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην αμερικανική ιστορία, ιδρυτής της Getty Oil Company).


Έχετε μια εταιρεία και θέλετε να την εμπιστευτείτε σε ασφαλή χέρια; Ή θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση στη Βουλγαρία; Λογιστικό και χρηματοοικονομικό γραφείο «ΙΑΝΟΣ CONSULT» θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της εταιρείας σας και θα ανταπέξελθει στις προσδοκίες σας με ένα αρμόδιο και επαγγελματικό τρόπο, και θα σας δείξει την πιο κατάλληλη και κερδοφόρα επιχειρηματική στρατηγική, για σας προσωπικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας που απασχολούν  την παρούσα ή τη μελλοντική εταιρεία σας.

 

BULGARIA - A TAX PARADISE!

Expats looking to minimize their income-tax bill may want to pack up and move to Bulgaria.

While there’s no such thing as tax-free living, some places have better tax structures for expats than others—and the tiny Balkan nation is one of them.

A new report from AIRINC, a firm that collects and analyzes data on international mobility that’s based in Cambridge, Mass., shows certain countries offer distinct advantages when it comes to expats paying taxes.
Advertisement

To determine the best and worst countries for expatriate taxpayers, AIRINC looked at 125 countries and compared marginal tax rates—that is, the tax rate you would pay on an additional dollar of income. The data firm applies that to what they define as “high income married expatriate individuals.”

While many countries have tax systems that include income tax, some locales offer expats a lower tax rate to encourage more globetrotters to settle down. Spain, for example, allows qualifying expats to pay a flat 24.75% tax on gross income for the first five years, which is substantially lower than the maximum 51.9% marginal rate. In Japan, certain employer reimbursements for expats can be made either tax-free or at a reduced tax cost.

The study didn’t include countries such as Saudi Arabia and Kuwait, which don’t assess individual income tax on expats. It’s also important to keep in mind that expats from the U.S.—and even tiny Eritrea—tax income earned overseas. That’s on top of the taxes that would apply from local authorities.

The results: The best tax locations are Bulgaria and Kazakhstan, both with a flat income-tax rate of 10%. The worst country was Slovenia, with a 61.10% marginal rate for married taxpayers, followed by Belgium, with a 59.60% marginal rate.

In Slovenia, the income tax rate is 50%–on top of that, employees pay a deductible social-security contribution of 22.1%, explains Patrick Jurgens, director of global tax research and consulting at AIRINC.

Still, sometimes there’s a trade-off for higher taxes (gasp!). Sweden once had the highest tax rates in the world, and is one of the “worst” locations according to the study. But the Scandinavian nation has also been much lauded for its social services like health care and education.

http://blogs.wsj.com/expat/2015/02/09/the-worlds-best-and-worst-tax-rules-for-expats/?KEYWORDS=bulgaria+tax

Copyright 2014 © www.ianosconsult.gr    Created by: 123.bg